Musik för folk och folkmusik. Folkmusikgruppen Gråå ger en konsert . De spelar traditionell folkmusik men också egna låtar med intryck från olika musikstilars uttryck . Gråå har funnits i snart tio år. Aldo Donatello, bas, Malin Forsvall, sång, flöjt, Jonas Linge gitarr, mandolin. Pea Sjölén, mandola, gitarr. Björn Eliasson Cajon, sång gitarr.

Frivillig entré!
Samlas in under konsertens gång. Ska dock inte förväxlas med ”Gratis”. Vi förutsätter att man lägger en slant. Rekommendation 50-200 kr.