FRÄNDER & VÄNNERS FOLKMUSIKDAGAR FÖR BARN & UNGA! KONSERTER OCH WORKSHOPS!
GULA VILLAN 20-21 AUGUSTI KL 11-16

I samband med Fränder & Vänners internationella folkmusikfestival 20 augusti så anordnar Kulturhjältarna och Fränder & Vänner workshops och konserter i folkmusikens tecken. För barn och unga 3-21 år. OBS! Konserterna är öppna för alla men deltagande i workshops måste anmälas.

Program och anmälan finns här: https://kulturhjaltarna.se/barnfestivalen/