Inställd – Lyktvandring 2023

Datum

10 november, 2023
Kl. 16:00

Spelplats

Hågaby – Kvarnbo och Kulturoasen

Angående Lyktvandring 2023

Kulturhjältarnas evenemang har under många år burits upp av kärlek och massor av ideella arbetstimmar. Vi har arbetat hårt med värden som inkludering, öppenhet, rimliga biljettpriser etc. Och även om vi är en ekonomisk förening så vet nog de flesta att vi också driver föreningen med ett stort hjärta. För oss har det också varit självklart att se till att personal och besökare känner sig trygga och blir väl omhändertagna. Men vi måste också erkänna att, även om vi alltid uppfyllt basala krav på evenemangs-säkerhet, så har vi aldrig gjort en ordentlig genomlysning av vårt säkerhetsarbete.

Den här insikten har gradvis krupit närmare, i takt med ett alltmer otryggt samhällsklimat.

Det senaste året, framför allt de sensate månaderna, har därför inneburit att vi som arrangör har fått ompröva den bekväma inställningen och istället titta på våra evenemang ur ett strikt säkerhetsperspektiv. Detta är givetvis något som alla arrangörer fått göra, man kanske att vi har varit lite senare på bollen än många andra.

Vi har nu noggrant inventerar och genomlyst vår verksamhet och alla våra olika evenemang. Det finns många skäl till att vi tagit frågan på större allvar:

• Den höjda säkerhetsklassningen i Sverige
• Det höjda tonläget i social medier och även IRL
• Den ökade gängkriminaliteten, framför allt i Uppsala
• Det ökade utsattheten för oskyldiga människor
• De känslor som kommit i omlopp pga eskalering av konflikter i andra delar av världen

• De ökade inslagen av polarisering, rasism, antisemitism och annat skit som egentligen borde ha förpassats till historiens soptipp.

I alla våra projekt utom ett ser vi att vi har önskvärd koll och kontroll. Och det gäller även med ovanstående orosmoment inräknade. Men…

… i ett av våra projekt ser vi dock att det finns många stora brister. Brister som har mer att göra med evenemangets karaktär, geografi och omfattning än vår egen insats och kompetens. Vi ser att de nya samhällspremisserna kräver mycket större säkerhetsinsatser än vad vi just nu mäktar med, både praktiskt och ekonomiskt. Det handlar givetvis om Lyktvandringen.

Lyktvandringen har under många år varit ett av Uppsalas varmaste, mysigaste, kärleksfulla och mest välbesökta evenemang. Varje år har inneburit en ökad publiktillströmning och 2022 utökades evenemanget därför till 2 dagar.  Och även om vi har ordnat med sjukvårdstält, fler värdar, fler säkerhetsvakter, mer personal etc ser vi i vår genomlysning och rannsakning av oss själva att det här är ett evenemang som just nu inte uppfyller de säkerhetskrav som ett så här stort evenemang, i det nya läge som råder, kräver.

Lyktvandringens geografiska läge och omfattning i kombination med ett nytt samhällsklimat innebär att vi måste ställa in evenemanget.

Vi måste också göra en omstart och på djupet undersöka om evenemanget är genomförbart kommande år. Det handlar givetvis också om ekonomi. I år fick vi ca 25% av de pengar vi hade hoppats på från bidragsgivare och sponsorer och då kan vi heller inte dra på oss mer kostnader.

Vi ser alltså att det enda alternativet just nu är att ställa in evenemanget. Det är givetvis ledsamt men vi hoppas och tror att ingen kan förebrå oss för att vi rannsakar oss själva, att vi är ärliga och tänker på vår personal och besökare i första hand. Tro oss, det här är inget lätt beslut!

Rent ekonomiskt innebär det här betydande förluster för oss men vi är alla i föreningen ense om att pengar får inte var med i ekvationen över huvudtaget. Lyktvandringen är ett evenemang som vuxit fritt och organiskt och det har varit en stor del av evenemangets charm. Men nu har det nått sådana nivåer att det kräver helt andra säkerhetsinvesteringar än vi tidsmässigt, ekonomiskt och logistiskt mäktar med.

Ni som redan köpt biljett vänder er till Ticksters kundtjänst för återköp.

Kulturoasens konserter arrangeras av Kulturhjältarna i samarbete med Studiefrämjandet Uppsala. Stöds av Kulturnämnden Uppsala Kommun. Stort tack till Tantens Gröna Skafferi, Uppsalahem, Lindvalls Kaffe.