Våga prata om psykisk ohälsa. Det gör skillnad.

Hjärnkoll Uppsala län arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.

Kärnan i Hjärnkoll är våra ambassadörer som alla har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen självupplevd eller som anhörig. De har kunskaper de vill dela med sig av för att ge en fördjupad förståelse för våra olikheter. Kunskaper som sticker hål på fördomar och leder till minskad diskriminering och stigmatisering. Genom sina egna berättelser förmedlar de också hopp om att det går att förändra sin situation och leva ett gott liv trots svårigheter.

Vill du veta mer om vår verksamhet, besök oss på uppsala.hjarnkoll.se. Vill du boka en av våra Hjärnkollambassadörer för en föreläsning på arbetsplatsen, skolan eller i något annat sammanhang? Kontakta oss på info@hjarnkoll-uppsalalan.se.

SE SOMMARENS KONSERTPROGRAM!